Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΦΕΤ ΓΙΑ ΤΟ DNA ΑΛΟΓΟΥ (Ή ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ) ΣΕ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ


Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σε συνέχεια της από 17 Ιανουαρίου 2013 ενημέρωσης του ΕΦΕΤ όσον αφορά την

παρουσία DNA αλόγου σε τρόφιμα που περιέχουν μοσχαρίσιο κρέας και των Δελτίων

Τύπου στις 17.01.2013 και 11.02.2013, ο ΕΦΕΤ πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό για τα

ακόλουθα :

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε στις 19.02.2013 σύσταση προς

όλα τα Κράτη-Μέλη αναφορικά με την υλοποίηση σε

πανευρωπαϊκό επίπεδο συντονισμένου προγράμματος ελέγχου με

σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων πρακτικών στην

εμπορία ορισμένων τροφίμων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για

πρόγραμμα δύο ΔΡΑΣΕΩΝ, οι οποίες θα τύχουν χρηματοδότησης

75% από την Ε.Ε. με αρχική χρονική διάρκεια ενός μήνα. Η

πρώτη ΔΡΑΣΗ αφορά σε ελέγχους DNA αλόγου σε τρόφιμα

που αναφέρεται στην ετικέτα τους ότι περιέχουν βόειο κρέας,

όπως κιμάς, προϊόντα κρέατος, παρασκευάσματα κρέατος και

θα λάβουν χώρα κυρίως σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και σε

μονάδες μαζικής εστίασης. Οι ανωτέρω έλεγχοι με βάση τη σύσταση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής διενεργούνται ανεξάρτητα της χώρας προέλευσης του βόειου κρέατος. Σε

πανευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμάται ότι θα διενεργηθούν περίπου 2.500 εργαστηριακές

δοκιμές από τις οποίες για την Ελλάδα αντιστοιχούν 100. Η δεύτερη ΔΡΑΣΗ αφορά σε

ελέγχους για πιθανή ανίχνευση της ουσίας phenylboutazone σε κρέας αλόγου που

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (1 δείγμα/50 τόνους) και θα διεξαχθούν τόσο σε

σφαγεία όσο και κατά το στάδιο της εισαγωγής (σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν

υπάρχουν σφαγεία αλόγων). Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ελέγχων έχει

προγραμματιστεί για τις 15 Απριλίου. Η εν λόγω σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (


www.efet.gr).

 Ο ΕΦΕΤ συνεχίζει τους ελέγχους που έχει ξεκινήσει από 17.01.2013 με συμμετοχή

κλιμακίων των Περιφερειακών του Διευθύνσεων σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση

Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων σε όλο το εύρος της

διατροφικής αλυσίδας. Έχουν ήδη ελεγχθεί επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στον τομέα των παρασκευασμάτων κρέατος, των

παρασκευασμάτων με βάση το κρέας καθώς και ψυκτικές αποθήκες.

Στους εν λόγω ελέγχους έχουν ληφθεί και δείγματα για εργαστηριακές

δοκιμές προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανίχνευση DNA αλόγου.

Επιπλέον, ο ΕΦΕΤ βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με αντίστοιχους

επαγγελματικούς συνδέσμους επιχειρήσεων τροφίμων που ασκούν δραστηριότητα στο

χώρο της παραγωγής / επεξεργασίας κρέατος, όπως επίσης και με μεγάλες αλυσίδες

διανομής τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ, από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε συνεργασία και σε συνεχή ενημέρωση τόσο

με τις αρμόδιες αρχές των Κρατών-Μελών όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα υπάρξει νεότερη

ενημέρωση.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Earth's Busy Neighborhood

CHEMTRAILS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Α.Ε.Κ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄
O Βασιλεύς προσκυνεί το Ελληνικό έδαφος!!! Ενώ οι μασόνοι του πατσοκ & της νδ το πουλάν!!!

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Ζ. Χαλέμης - Επιπτώσεις στην υγεία απο μεταλλευτική δραστηριότητα Χρυσ

Κυριάκος Διακογιάννης - Το πανέρι με τις Οχιές