Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε Κιλκίς και Σέρρες  το ελληνικό... Ελντοράντο
Εκµίσθωση µεταλλευτικών χώρων σε ιδιώτες και αξιοποίηση υλικών για τη νανοτεχνολογία
Σε Κιλκίς και Σέρρες  το ελληνικό... Ελντοράντο


Λεφτά µπορεί να µην υπάρχουν στα ταµεία, υπάρχει όµως χρυσός στο υπέδαφος της Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα, τα αποτελέσµατα εν εξελίξει έρευνας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΣΙΓΜΕ) επιβεβαιώνουντελικά τηνύπαρξη κοιτάσµατος χρυσού στο υπέδαφος του Αγκίστρου Σερρών καιχρυσού - χαλκού στην Ποντοκερασιά Κιλκίς που ξεπερνά τους 60 τόνους. Το επιστηµονικό ενδιαφέρον για αυτά τα σηµαντικά µεταλλεύµατα, όπως αναφέρουν οι ερευνητές του ΙΓΜΕ, µπορεί να εξελιχθεί σε άµεσο επενδυτικό πρόγραµµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, σύντοµα αναµένεταινα ξεκινήσει από το Ινστιτούτο πιλοτική εξόρυξη των µετάλλων στις δύο περιοχές. Τα ευρήµατα σε Αγκιστρο καιΠοντοκερασιά προέκυψαν από την επαναξιολόγηση των κοιτασµάτων, τωνποιοτήτων τους και των νέων τεχνικών εξόρυξης και εµπλουτισµού που ξεκίνησεαπό τις αρχές του έτους το ΙΓΜΕ στο πλαίσιο του ευρωπαικού προγράµµατοςProMine.
Στις αρχές του χρόνου, το υπουργείο Περιβάλλοντος δεσµεύει έκταση στη θέση Μαύρα Λιθάρια του Αγκίστρου Σερρών προκειµένου να ξεκινήσουν έρευνες για χρυσό και κηρύσσει την περιοχή «ερευνητέα από το ∆ηµόσιο». Το νέο διαδίδεται και οι κάτοικοι της περιοχής, χωρίς επίσηµη ενηµέρωση, αρχίζουν να ανησυχούν, καθώς γνωρίζουν ότι την έρευνα θα διαδεχθεί η εξόρυξη. Τότε εµφανίζεται στην περιοχή οµάδα µεταλλειολόγων από το ΙΓΜΕ οι οποίοι επισκέπτονται τον δήµαρχο Σιντικής κ. Απόστολο Καρύδα, αλλά και άλλους παράγοντες της περιοχής προκειµένου να τους ενηµερώσουν για τις έρευνες που θα ακολουθούσαν. 

|||||||| Δώδεκα περιοχές-στόχοι
«Η αλήθεια πρέπει να αναζητηθεί. ∆εν είµαστε αρνητικοί στην έρευνα. Αν όµως αποφασιστεί εξόρυξη, θα διερευνήσουµε σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο το πώς πρέπει να γίνει ώστε να µην έχει επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. Πάντως, όπως µας είπαν οι ερευνητές, το υλικό θα µεταφέρεται στη Χαλκιδική για επεξεργασία» επισηµαίνει ο κ. Καρύδας. Μεταλλεία χρυσού και σιδήρου λειτουργούσαν στο Αγκιστρο από τον 4ο αιώνα π.Χ. και µαζί µε εκείνα του Παγγαίου χρηµατοδότησαν την εκστρατεία του Αλεξάνδρου κατά των Περσών. 

Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον ορυκτό πλούτο της γηραιάς ηπείρου προκειµένου να αντιµετωπίσει την ανατίµηση των µεταλλευτικών προϊόντων λόγω της αυξηµένης ζήτησης από Κίνα και Ινδία. Αν και στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ProMine βρίσκεται σε εξέλιξη, τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας του ΙΓΜΕ είναι θετικά τόσο για το Αγκιστρο όσο και για την Ποντοκερασιά Κιλκίς. Η ολοκλήρωση από το Ινστιτούτο της εθνικής βάσης κοιτασµατολογικών δεδοµένων για περισσότερα από 350 µεταλλεύµατα της χώρας αξιοποιείται σήµερα, όπως αναφέρει ο υδρογεωλόγος του ΙΓΜΕ κ. Χάρης Σµυρνιώτης «για την οριοθέτηση νέων δυναµικώνπεριοχών µεταλλευτικού ενδιαφέροντος όπως είναι οι συγκεντρώσεις χρυσού στο ΑγκιστροΣερρών και στη Θράκη, χρυσού και χαλκού στο Κιλκίς, κ.ά.»

Με την τεχνολογική εξέλιξη στον τοµέα της έρευνας αλλά και της εκµετάλλευσης σε βάθη 800 ως 1.000 µέτρα ο εντοπισµός ορυκτού πλούτου αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Μανιάτης από το βήµα της Βουλής είχε δηλώσει τον περασµένο Ιανουάριο ότι δώδεκα κοιτασµατολογικοί στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο του µεταλλευτικού και λατοµικού ενδιαφέροντος στη χώρα µας. 

«Στην αιχµή του δόρατος βρίσκεται ο εντοπισµός κοιτασµάτων που περιέχουν σαράντα και είκοσι τόνους χρυσού αντίστοιχα σε περιοχές του Κιλκίς και των Σερρών. Το αποθεµατικά βεβαιωµένο δυναµικό περίπου 420 τόνων χρυσού στη Μακεδονία και στη Θράκη αποτελείοικονοµικό στόχο υψηλής προτεραιότητας» είχε δηλώσει. 

Στην περιοχή της Χαλκιδικής το ΙΓΜΕ, αξιοποιώντας τις αποθέσεις των παλαιών εκµεταλλεύσεων, προχωρά στην παραγωγή υλικών, όπως το νανοπυρίτιο, χρήσιµων στη νανοτεχνολογία. Συγκεκριµένα σε συνεργασία µε εταιρείες της εγχώριας µεταλλευτικής παραγωγής και ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύµατα, το Ινστιτούτο ύστερα από µελέτες προχωράει σε φάση πιλοτικής παραγωγής. Αυτή τη στιγµή προετοιµάζεται η εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής µονάδας παραγωγής νανοσίλικα στην Ελλάδα, η οποία θα χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή νανοπυριτικών υλικών για την κατασκευαστική βιοµηχανία και νανοκοκκοµετρικών σκονών για επιστρώσεις.

|||||||| «Δεν ωφελεί η διάλυση του ΙΓΜΕ»
«Η σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα του ΙΓΜΕ πρέπει να συνεχιστεί» λέει ο υδρογεωλόγος κ. Σµυρνιώτης, αναφερόµενος στην απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος για συγχώνευση του Ινστιτούτου µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

«Αν και το ΥΠΕΚΑ φαίνεται να υπαναχωρεί στην απόφαση για τυπική κατάργηση του Ινστιτούτου, προκρίνοντας ως λύση τη συνένωσή του µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ερευνητικό ινστιτούτο µε ελάχιστα έως καθόλου κοινά ερευνητικά πεδία, ουσιαστικά µε την πολιτική του οδηγεί στη διάλυσή του» υπογραµµίζει και προσθέτει: «∆εν είναι δυνατόν να περικόπτει πάνω από το µισό προσωπικό του Ινστιτούτου, το οποίο έχειήδη συρρικνωθεί κατά 250 εργαζοµένους τα τελευταία δύο χρόνια, όταν πρόσφατη επιχειρησιακή µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου της Αθήνας πρότεινε ανανέωση του γηρασµένου προσωπικού του µε τουλάχιστον 60 προσλήψεις» σηµειώνει ο ίδιος. «Ενα ενιαίο, ανεξάρτητο, δηµόσιο ερευνητικό Ινστιτούτο, µε περιφερειακή διάρθρωση» όπως τονίζει ο υδρογεωλόγος «είναι απαραίτητο όσο ποτέ άλλοτε για την ανάπτυξη της χώρας και την κάλυψη άµεσων κοινωνικών αναγκών» 

Αποθέµατα
«Θησαυρός» η Βόρεια Ελλάδα
Με βάση τα αποθέµατα σε χρυσό, άργυρο, χαλκό, µόλυβδο και ψευδάργυρο η Βόρεια Ελλάδα, σύµφωνα µε το ΙΓΜΕ, θεωρείται από τις πιο αξιόλογες κοιτασµατολογικές περιφέρειες της Ευρώπης. Το ΥΠΕΚΑ επιδιώκει την εκµίσθωση σε ιδιώτες µεταλλευτικών περιοχών. Την περασµένη Τετάρτη έθεσε σε διαβούλευση το πλαίσιο της προκήρυξης τριών διεθνών διαγωνισµών για τη µίσθωση σε ιδιώτες επενδυτές µεταλλευτικών χώρων στο Καλλυντήρι της Ροδόπης, καθώς και στις περιοχές Βάθης - Γερακαριού και Πολυκάστρου - Σκρα στο Κιλκίς. Εκεί οι έρευνες του ΙΓΜΕ εντόπισαν παρουσία κοιτασµατολογικών συγκεντρώσεων χρυσού, χαλκού, αργύρου, µολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού και άλλων µετάλλων. 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρεί τις διαδικασίες παρ’ ότι έχει να αντιµετωπίσει ένα εχθρικό κλίµα από τις τοπικές κοινωνίες λόγω των περιβαλλοντικών κινδύνων από τις εξορύξεις. Το δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης των δηµόσιων µεταλλευτικών χώρων θα εκµισθώνεται για πέντε χρόνια και θα µπορεί να παρατείνεται µέχρι τη συµπλήρωση τριάντα ετών. 


http://www.tovima.gr/society/article/?aid=426426============================

Κρυμμένος θησαυρός 20 δις. ευρώ στο υπέδαφος Μακεδονίας και Θράκης

31 Μαρτίου 2011

Βεβαιωμένα αποθέματα χρυσού, αργύρου, νικελίου, μολύβδου, χαλκού και ψευδαργύρου, τα οποία με βάση τις τρέχουσες τιμές των μετάλλων υπερβαίνουν σε αξία τα…
Μιλώντας στο πλαίσιο ημερίδας για τον ορυκτό πλούτος της χώρας, που οργάνωσε το Σάββατο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κ. Παπαβασιλείου εστίασε στο βεβαιωμένο αποθεματικό των περίπου 420 τόνων χρυσού που βρίσκεται στη Μακεδονία και τη Θράκη. «Αποτελεί κυρίαρχο οικονομικό στόχο και είναι θλιβερό το ό,τι δεν τον έχουμε αξιοποιήσει σε μία τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία», τόνισε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά στα σημεία που έχουν εντοπιστεί αξιόλογα κοιτάσματα χρυσού επιθερμικού τύπου, ο κ. Παπαβασιλείου αναφέρθηκε στις περιοχές Πεύκα, Πασά Λόφου και Δημοσίου Μεταλλείου Κίρκης στις Σάππες, «όπου χρειάζεται περαιτέρω έρευνα», αλλά και σε περιοχές στο Κιλκίς και τις Σέρρες «οι οποίες βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος για τον εντοπισμό πολύτιμων μετάλλων και χαλκού».
Εκμετάλλευση
Ιδιαίτερα επικριτικός για τη μη εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας εμφανίστηκε ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ Δημήτρης Πάνιας. «Όταν μια χώρα είναι στα όρια της χρεοκοπίας, είναι ανάγκη να παράγει αξία από τις δικές της πλουτοπαραγωγικές πηγές, όπως είναι ο ορυκτός πλούτος της, ο οποίος, όμως, θα πρέπει να εξορυχτεί για να πωληθεί», είπε ο καθηγητής. Στο σημείο αυτό τάχθηκε υπέρ της επένδυσης χρυσού στη Χαλκιδική, καθώς -όπως είπε- «αν εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματα εκεί, θα υλοποιηθεί μία επένδυση 1,2 δισ. ευρώ, θα δημιουργηθούν 1.250 άμεσες θέσεις εργασίας σε μία εποχή που αναζητούμε μία – μία τις θέσεις, ενώ τα ετήσια μεικτά έσοδα θα είναι της τάξης των 450 εκατ. ευρώ ή συνολικά στα 11 δισ. ευρώ σε όλη τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου».
Στην παρέμβασή του ο κ. Σπ. Παπαγρηγορίου, διευθύνων σύμβουλος της «Enveco Α.Ε.», που εκπόνησε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.», τόνισε ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι συμβατή με το περιβάλλον και την αειφορία, και χαρακτήρισε φοβική την προσέγγιση ότι επειδή έγιναν περιβαλλοντικά τερατουργήματα στο παρελθόν, αυτό προδικάζει ότι θα γίνει κάτι ανάλογο και τώρα. Για τη λεκάνη απόθεσης που προβλέπεται στην περιοχή Κοκκινόλακος σημείωσε ότι θα δημιουργηθεί με υψηλές προδιαγραφές, σαν να πρόκειται να υποδεχθεί 100% επικίνδυνα στερεά απόβλητα, αν και τα τελευταία δεν θα καλύπτουν περισσότερο από το 5% των συνολικών αποθέσεων.
20 δισ. ευρώ, «κρύβει» το υπέδαφος της Μακεδονίας και της Θράκης. Αν μάλιστα στην εκτίμηση ενταχθούν και τα δυναμικά αποθέματα είτε σε υπάρχουσες, είτε σε νέες περιοχές κοιτασμολογικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα, το προαναφερόμενο ποσό είναι σε θέση να πολλαπλασιαστεί.Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Γεωλογίας – Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ και γενικός διευθυντής του ΙΓΜΕ Κ. Παπαβασιλείου, σημειώνοντας, ωστόσο, πως «δυστυχώς, σήμερα, ένα πολύ μικρό μέρος της αξίας αυτής αξιοποιείται παραγωγικά».
Πηγή:ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ειδαμε στο >> http://www.elikoncc.info/?p=2196

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Earth's Busy Neighborhood

CHEMTRAILS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Α.Ε.Κ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄
O Βασιλεύς προσκυνεί το Ελληνικό έδαφος!!! Ενώ οι μασόνοι του πατσοκ & της νδ το πουλάν!!!

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Ζ. Χαλέμης - Επιπτώσεις στην υγεία απο μεταλλευτική δραστηριότητα Χρυσ

Κυριάκος Διακογιάννης - Το πανέρι με τις Οχιές