Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ

Handguns of the Old WestThere could be a number of starting points for a story on handguns of the old west. I have chosen to start with the Colt Paterson, the first practical multiple-shot revolver using a percussion cap to ignite the powder shooting a round lead ball. The single shot muzzleloading firearms that preceded the Paterson are covered in the story on "Early Muzzleloading Pistols and Rifles" in this website. For more information on the percussion cap firearms and their successors described in this story, the reader is referred to the references listed at the end of the story.

Although the idea of a revolving cylinder had been around for some time, it took Samual Colt's inventiveness and the emerging technology of percussion caps to make the concept a reality. Colt obtained a patent for a repeating firearm in 1836 and began manufacturing the Colt Paterson model revolver in 1837 in his shop in Paterson, New Jersey, hence the name of the gun. According to Flayderman (reference listed below), the first Paterson model was a pocket model: a five-shot .28 caliber percussion (cap and ball) revolver with barrel lengths which ranged from 1.75" to 4.75" and all without attached loading levers (this model is sometimes referred to as the Baby Paterson). A later Paterson model (No. 5 with manufacturing started in 1838) was a five-shot .36 caliber percussion revolver with a 4" to 12" barrel and folding trigger (the trigger emerged when the hammer was cocked--a feature of all Paterson Colts). The model No.5 was referred to as the Texas Paterson because of its use by the Texas Rangers (see paragraph below.) Colt firearm experts P. R. Phillips and R. L. Wilson describe with photographs 20 different Paterson variations produced by Colt, excluding variations in barrel length, in different calibers with and without attached loading levers. Note: For firearm history buffs, Wilson also writes about the extremely rare pre-Paterson Colt revolver prototype pictured in his article "The Transition from Flintlock to Percussion Ignition" in the 3rd Edition of the Blue Book of Modern Black Powder Values. The prototype was made in 1835, pre-dating Colt's revolving cylinder patent, and was a .358 caliber, six-shot revolver with a five-inch barrel and folding bayonet.

The five-shot Paterson revolver model with a 9 inch barrel in .36 caliber became an immediate success with the Texas Rangers who acquired the weapon from the stores of the decommissioned Republic of Texas Navy in 1844. Prior to the use of multiple-shot revolvers, Indians had been able to draw the fire of single-shot guns and would renew an attack before the guns could be re-loaded. In 1844, fifteen Rangers led by Captain Jack Hays first used the Colt Paterson and defeated a band of 80 Comanches at the battle of Walker Creek northwest of San Antonio. With the five-shot Paterson, the Texas Rangers changed forever the rules of engagement in frontier Indian fighting. Unfortunately, there were few buyers for the Colt Patterson which was considered too delicate by many and Samuel Colt went into bankrupcy. A reproduction of the Colt Paterson made by Pietta is pictured below. The engraving on the cylinder depicts a stagecoach hold-up scene (according to Flayderman, only the No. 5 Paterson had this hold-up scene engraving...other Paterson models have a Centaur scene engraved on the cylinder). In a later design, a loading lever was added to the frame of the gun under the barrel to make it easier to load the cylinder (the loading lever was used to push the lead ball down into the cylinder on top of the powder). That loading lever design element was included on future Colt percussion handguns (see the photo of the Walker below.)The Walker Colt design was a joint venture by Samuel Colt and former Texas Ranger Samuel H. Walker in 1847. Colt's goal was to produce a revolver with improvements over the Paterson model which Colt wanted to sell to the Army (and pull himself out of bankruptcy). Walker had been impressed with Colt's Paterson revolver and was interested in helping create the gun that Colt envisioned. The result of this venture was the first six-shot .44 caliber revolver. The gun had a 9-inch barrel and was 15.5 inches long overall. In his Winter 2000 Texas Ranger Dispatcharticle, Stroud further notes that the pistol weighed a massive four pounds and nine ounces with .44 caliber cylinders holding 50 grains of black powder firing a conical bullet of 220 grains. This gun was to be remain the most powerful handgun ever produced until the introduction of the magnum revolvers in the mid 1930s. In his article, Stroud included an evaluation of the pistol's performance which indicated that the Walker was as effective as a common rifle at 100 yards.

Because of its weight and size, the Walker pistol was impractical for most. The pistol often had to be carried in cases strapped to the pommel of a horse. The gun was used by and became popular for some of the Texas Rangers in the Mexican War. The picture below of this gun was obtained and used, with permission, from the Texas Ranger Hall of Fame and Museum. The engraving on the cylinder depicted the battle of the Rangers with the Comanches at Walker Creek when the Colt Paterson was first used in battle by the Rangers. Although this massive gun was later replaced by other models, including the Colt 1860 Army Model described below, Stroud notes that it is a prized collector's item. He also notes only 168 are known to exist today commanding prices of up to $100,000 or more. (A 2006 auction brought $300,000 for a Walker.) Stroud repeats Sam Colt's warning to "beware of counterfeits."

Copyright 2005, Texas Ranger Hall of Fame and Museum, Waco, Texas

The Colt 1860 Army Model was a scaled down version of the Walker Colt weighing only two pounds, 11 ounces with an eventual standard 8-inch barrel, again firing six round lead balls of .44 caliber from each chamber. In his Spring 2002 Texas Ranger Dispatch article, Stroud describes the pistol as having a cylinder roll engraved with a scene of the Texas Navy engaging the Mexican fleet. This scene commemorated the defeat of the Mexican Fleet by the Texas Navy at the battle of Compeche in 1843. The gun became the standard weapon of the Union Calvary during the Civil War and, after the war, was used by gunfighters and lawmen alike, including the Texas Rangers. Reproductions of the gun have been popular with many cap-and-ball black powder competitors in cowboy action shooting. Pictured below is the Cimarron/Uberti version (complete with the above described engraving). It is referred to as an "open top" model to distinguish it from other 1860 Army Model reproductions which have a steel frame over the cylinder (see information on the Remington below). Below the picture of the gun are two enlarged pictures of the cylinder showing the engraving of the Texas Navy engaging the Mexican fleet and the date of that engagement (16 May 1843). This picture is, again, courtesy of my son-in-law, Bill, who got out an assortment of umbrellas, stands, lighting aids, and other photographic equipment to pick up the engraving on the cylinder.
  
As an aside, it can be noted that those not yet ready to shoot black powder in competition (such as myself) can purchase after-market conversion cylinders which replace the cap-and-ball percussion cylinder with a cylinder able to shoot cartridges such as the .45 Long Colt. Black powder shooters definitely have fun with the original cap-and-ball black powder pistols, but shooting one of the 1860 Army reproductions with a .45 Long Colt cartridge conversion cylinder provides a similar delightful experience in shooting one of the classic guns of the old west. In the picture below (also by Bill), the Cimarron/Uberti open top Army model original .44 caliber cylinder (on the left) is placed alongside of a .45 Long Colt conversion cylinder. A similar conversion cylinder is also available for the Walker Colt described above, also using .45 Long Colt bullets.

In producing his New Army Model pistol, Remington introduced serious competition for Colt's guns. Used by both Union and Confederate soldiers, the 1858 New Army Remington revolver had several enhancements including a more sturdy single frame construction with the steel frame enclosing the cylinder. (The Colt Paterson, Walker, and 1860 Army models had two-part frames with the barrel separating from the rest of the frame to remove the cylinder.) Pictured below is the Ruger Old Army .44 cap and ball pistol (with "modern" adjustable sights) modeled after the Remington construction. The Ruger Old Army is a favorite percussion revolver among black powder cowboy action shooters for its ease in cleaning...and a .45 Long Colt conversion cylinder is also available for this gun as well as the Reminton model.

A final chapter in guns of the old west came with the production of the metallic cartridge and breech loading revolver which eliminated the need for placing caps on the cylinder and packing powder and balls into the cylinder. The first self-contained cartridge was today's popular .22 caliber rimfire, patented by Smith & Wesson in 1854 (see Adler's article on cartridge conversions in the second edition of the "Blue Book of Modern Black Powder Values"). Smith and Wesson additionally patented and produced the first cartridge revolver in 1856 (having to wait for the expiration of the patent that Colt had for the mechanically rotating cylinder). Smith and Wesson couldn't produce enough of their guns for the Army, however, nor compete with the low cost of Colt's guns.

Although Colt was convinced at the time that the percussion revolver would never be replaced, with the success of the cartridge revolver (and the expiration of the Smith and Wesson patent), Colt turned his attention in 1871 to inexpensively converting cap and ball revolvers to cartridge revolvers for the Army. These early conversions included the first, but not-too-successful, Thuer conversion, and the very successful Richards and Richards-Mason conversions which followed. Pictured below is the Armi San Marco reproduction of the Richards conversion of the open top Colt 1860 Army--note the rear sight on the barrel (not on the hammer per the 1860 Army and the Richards-Mason conversion). The cylinder's engraving is again that of the Texas Navy engaging the Mexican fleet similar to that of the Colt 1860 Army model photographed above. The Richards conversion was manufactured by Colt from 1873 through 1878.

In what was probably the crowning achievement of his long career in the design of the revolver, however, Colt introduced in 1873 the single frame .45 caliber Single Action Army (SAA) revolver. Often referred to as the Peacemaker or Equalizer, this gun has also been labeled the "gun that won the west." The Colt 1873 SAA design is very popular with cowboy action shooters. Although many prefer to use the Colt SAA reproduction model in competition, there are many manufacturers making copies of this classic design. Ruger came out with its SAA Vaquero model in 1993 (pictured below with a 7.5-inch long barrel) and quickly gained a deserved reputation for durability and reliability that won the hearts of many cowboy action shooters.A story on handguns of the old west would not be complete without mentioning the Smith & Wesson top break revolver, a gun whose barrel tipped down and simultaneously ejected all empty shells and could be reloaded quickly. The #3 American model in a .44 caliber was in fact adopted by the U.S. Army in 1870 as their first center fire revolver, and as might be expected was preferred by many Army officers and men to the cap and ball Colt 1860 Model for speed in loading (remember that Colt was still waiting for the patent to expire on the Smith & Wesson metallic cartridge.) Colt's 1873 single action .45 caliber revolver was subsequently adopted by the Army when it came out...but the story continues when a Calvary Officer, Major George Schofield, patented several modifications to the #3 American, including the use of a new .45 Smith & Wesson caliber. Now called the the .45 Schofield revolver, it was approved by the Army as a subsitute option for the Colt. The Army was not happy with the new bullet, however. It was shorter and less powerful than the .45 LC and few of the revolvers were bought. The civilian population was more interested in the fast loading gun and counted both lawmen and outlaws as proponents (Frank and Jesse James, John Wesley Hardin, Pat Garret, and Virgil Earp to name a few.) The biggest supporter of the top break model, however, was the Russian military. With a few modifications (a new .44 "Russian" caliber shell, adding a lanyard ring and trigger spur, etc.) the Russian government bought large numbers of the revolver. Pictured below is Uberti's reproduction of the #3 New Model Russian in a .45 LC caliber with a 6 1/2" barrel. Below that photo is another showing the top break feature of the revolver. 


References for story:


 • Colt Firearms: 1836-1959 by James E. Serven, Serven Books: Santa Anna, CA; third printing, 1959 (gives very detailed, illustrated and documented information of early and late Colt model firearms.)
 • All About Cowboy Action Shooting by Ron Harris, Stoeger Publishing Co, 2001.
 • Blue Book of Modern Black Powder Values edited by S. P. Fjestad, Blue Book Publications, 2003.
 • Flayderman's Guide to Antique American Firearms...and their values by Norm Flayderman, DBI Books. Note: the 6th Edition copyrighted in 1994 was the first edition to contain the Phillips and Wilson material on different Colt Paterson models on variants of the Paterson (see below).
 • Paterson Colt Paterson Variations by P. R. Phillips and R. L. Wilson, Jackson Arms, 1979.
 • The Legend Begins: The Texas Rangers, 1823-1845 by Frederick Wilkins, State HOuse Press, 1996.
 • Another excellent resource is the series of articles on the Guns of the Texas Rangers by David Stroud writing in the Texas Ranger Dispatch magazine. These latter articles can be accessed on the website of the Texas Ranger Hall of Fame and Museum. That website is also a valuable resource for other Texas Ranger history used in this story. (See link on the Home page of this website to the Texas Ranger Hall of Fame and Museum.)
πηγη
(μετάφραση με google translator)


Όπλα της παλιάς ΔύσηςΘα μπορούσε να υπάρξει μια σειρά από σημεία εκκίνησης για μια ιστορία για πιστόλια της παλιάς Δύσης. Έχω επιλέξει να ξεκινήσω με το Colt Paterson, το πρώτο πρακτικό πολλαπλών-shot περίστροφο με ένα καπάκι κρουστά να αναφλέξει τη σκόνη γυρίσματα μια μπάλα γύρο προβάδισμα. Το μόνο βολή muzzleloading πυροβόλα όπλα που προηγήθηκε της Paterson καλύπτονται στην ιστορία για "Early muzzleloading πιστόλια και τουφέκια" σε αυτή την ιστοσελίδα.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κρουστά πυροβόλα όπλα καπάκι και των διαδόχων τους που περιγράφονται σε αυτή την ιστορία, ο αναγνώστης παραπέμπεται στις αναφορές που παρατίθενται στο τέλος της ιστορίας.

Αν και η ιδέα ενός περιστρεφόμενου κυλίνδρου ήταν γύρω εδώ και αρκετό καιρό, χρειάστηκε εφευρετικότητα Samual Colt και την αναδυόμενη τεχνολογία των καψούλια να καταστεί η ιδέα πραγματικότητα. Colt απέκτησε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια επαναλαμβανόμενη όπλο το 1836 και άρχισε την κατασκευή του μοντέλου Colt περίστροφο Paterson το 1837 στο μαγαζί του στο Paterson, New Jersey, εξ ου και η ονομασία του όπλου. Σύμφωνα με Flayderman (αναφοράς που αναφέρονται παρακάτω), το πρώτο μοντέλο Paterson ήταν ένα μοντέλο τσέπη: πέντε-shot .28 κρουστά διαμετρήματος (καπάκι και μπάλα) περίστροφο με μήκος κάννης που κυμαίνονταν από 1.75 "σε 4,75" και όλα αυτά χωρίς συνημμένα μοχλούς φόρτωσης ( Αυτό το μοντέλο είναι μερικές φορές αναφέρεται ως το μωρό Paterson). Μια μεταγενέστερη Paterson μοντέλο (Αρ. 5 με την κατασκευή ξεκίνησε το 1838) ήταν πέντε-shot .36 περίστροφο διαμετρήματος κρουστά με ένα 4 "έως 12" βαρέλι και το δίπλωμα σκανδάλη (η σκανδάλη που προέκυψε όταν η σφύρα ήταν οπλισμένος - ένα χαρακτηριστικό όλων Paterson Colts). Το μοντέλο No.5 αναφέρεται ως το Τέξας Paterson, λόγω της χρήσης του από το Texas Rangers (βλέπε παράγραφο κατωτέρω.) Colt όπλο εμπειρογνώμονες PR Phillips και RL Wilson περιγράφουν με φωτογραφίες 20 διαφορετικές παραλλαγές Paterson που παράγεται από την Colt, εκτός από μεταβολές στο μήκος κάννης , σε διαφόρων διαμετρημάτων με ή χωρίς συνημμένα μοχλούς φόρτωσης.Σημείωση: Για όπλο τους λάτρεις της ιστορίας, Wilson γράφει, επίσης, σχετικά με το εξαιρετικά σπάνιο προ-Paterson πρωτότυπο περίστροφο Colt απεικονίζεται στο άρθρο του «Η μετάβαση από Flintlock για Κρουστά ανάφλεξης» στην 3η έκδοση του Blue Book of Modern Μαύρο Αξίες Powder . Το πρωτότυπο έγινε το 1835, χρονολογείται πριν Colt είναι περιστρεφόμενο κύλινδρο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και ήταν ένα .358 διαμετρήματος, έξι-shot περίστροφο με πέντε ιντσών βαρέλι και το δίπλωμα ξιφολόγχη.

Οι πέντε-shot μοντέλο περίστροφο Paterson, με 9 ιντσών βαρέλι σε .36 διαμέτρημα έγινε μια άμεση επιτυχία με το Texas Rangers ο οποίος απέκτησε το όπλο από τα καταστήματα του παροπλισμένου Δημοκρατίας του Τέξας Ναυτικού το 1844. Πριν από τη χρήση πολλαπλών-shot περίστροφα, οι Ινδοί ήταν σε θέση να επιστήσει την πυρκαγιά του single-shot όπλα και θα ανανεώσει μια επίθεση πριν από τα όπλα θα μπορούσαν να είναι εκ νέου-φορτωμένο. Το 1844, δεκαπέντε Rangers με επικεφαλής τον Captain Jack Hays χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το Colt Paterson και νίκησε ένα συγκρότημα από 80 Comanches στη μάχη του Walker Creek βορειοδυτικά του Σαν Αντόνιο. Με πέντε-shot Paterson, η Texas Rangers άλλαξε για πάντα τους κανόνες εμπλοκής σε μάχες στα σύνορα της Ινδίας. Δυστυχώς, υπήρχαν λίγοι αγοραστές για την Colt Patterson που θεωρήθηκε πάρα πολύ λεπτή από πολλούς και Samuel Colt πήγε σε πτωχεύσεως. Μια αναπαραγωγή του Colt Paterson πραγματοποιούνται από Pietta απεικονίζεται παρακάτω. Η χάραξη στον κύλινδρο απεικονίζει μια άμαξα ομηρίας σκηνή (σύμφωνα με Flayderman, μόνο το νούμερο 5 Paterson είχε αυτό ομηρίας χαρακτική σκηνή ... άλλα μοντέλα Paterson έχουν μια σκηνή Centaur χαραγμένη πάνω στον κύλινδρο). Σε μια μεταγενέστερη σχεδιασμό, ένα μοχλό φόρτωσης προστέθηκε στο σκελετό του όπλου κάτω από την κάννη να καταστεί ευκολότερη η φόρτωση του κυλίνδρου (ο μοχλός φόρτωσης χρησιμοποιήθηκε για να ωθήσει το προβάδισμα μπάλα κάτω μέσα στον κύλινδρο πάνω από την σκόνη). Αυτό μοχλό φόρτωσης στοιχείο του σχεδιασμού είχε συμπεριληφθεί στις μελλοντικές πιστόλια κρουστά Colt (δείτε τη φωτογραφία του Walker παρακάτω.)Το Colt Walker σχέδιο ήταν μια κοινή επιχείρηση από τον Samuel Colt και πρώην Texas Ranger Samuel H. Walker το 1847. Στόχος Colt ήταν να παράγει ένα περίστροφο με βελτιώσεις σε σχέση με το μοντέλο που Paterson Colt ήθελε να πωλήσει στο στρατό (και τραβήξτε τον εαυτό του από την πτώχευση). Walker είχε εντυπωσιαστεί με Paterson περίστροφο Colt και ήταν ενδιαφέρονται να βοηθήσουν να δημιουργήσετε το όπλο Colt που οραματίστηκε. Το αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος ήταν η πρώτη έξι-shot .44 περίστροφο διαμετρήματος. Το όπλο είχε ένα 9-ιντσών βαρέλι και ήταν 15,5 ίντσες μακρύ συνολικά. Το χειμώνα του 2000, Texas Ranger Αποστολή του άρθρου, Stroud σημειώνει περαιτέρω ότι το πιστόλι που ζύγιζε μια μαζική £ 4 και εννέα ουγκιά με κυλίνδρους .44 διαμετρήματος που κατέχουν 50 κόκκους μαύρης πυρίτιδας ψήσιμο μια κωνική σφαίρα των 220 κόκκων. Αυτό το όπλο ήταν να παραμείνει το πιο ισχυρό όπλο που κατασκευάστηκε ποτέ μέχρι την εισαγωγή του magnum περίστροφα στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Στο άρθρο του, Stroud περιελάμβανε αξιολόγηση της απόδοσης του πιστολιού, η οποία ανέφερε ότι η Walker ήταν εξίσου αποτελεσματικό με ένα κοινό όπλο στα 100 μέτρα.

Λόγω του βάρους και του μεγέθους του, το πιστόλι Walker ήταν ανέφικτο για τις περισσότερες. Το πιστόλι που συχνά έπρεπε να μεταφέρονται σε περιπτώσεις δεμένο με την λαβή ενός αλόγου. Το πυροβόλο όπλο χρησιμοποιήθηκε από και έγινε δημοφιλής για μερικά από τα Texas Rangers στη μεξικανική πολέμου. Η παρακάτω εικόνα αυτού του πυροβόλου όπλου και χρησιμοποιήθηκε, με την άδεια, από το Texas Ranger Hall of Fame και το μουσείο. Η χάραξη στον κύλινδρο απεικονίζεται η μάχη των Rangers με τις Comanches σε Walker Creek όταν το Colt Paterson χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη μάχη από την Ρέιντζερς. Παρά το γεγονός ότι αυτό το τεράστιο όπλο αντικαταστάθηκε αργότερα από άλλα μοντέλα, όπως το Colt 1860 Model Army περιγράφεται κατωτέρω, Stroud επισημαίνει ότι είναι ένα πολύτιμο στοιχείο συλλέκτη. Σημειώνει, επίσης, μόνο 168 είναι γνωστό ότι υπάρχουν σήμερα επιβλητική τιμές μέχρι και $ 100.000 ή περισσότερο. (Το 2006 δημοπρασία έφερε 300.000 δολάρια για ένα Walker.) Stroud επαναλαμβάνει την προειδοποίηση Sam Colt να «προσέξουμε πλαστών τραπεζογραμματίων."

Copyright 2005, Texas Ranger Hall of Fame και το μουσείο, Waco, Τέξας

Το Colt 1860 Model Army ήταν μια μικρότερη έκδοση του Colt Walker ζυγίζει μόνο δύο κιλά, 11 ουγκιά με μια ενδεχόμενη πρότυπο 8-ιντσών βαρέλι, και πάλι ψήσιμο έξι μπάλες μολύβδου διαμετρήματος .44 από κάθε θάλαμο. Την άνοιξη του 2002 του Texas Ranger Dispatch άρθρο, Stroud περιγράφει το πιστόλι έχει ένα κύλινδρο ρολό χαραγμένο με μια σκηνή του Texas Ναυτικού εμπλοκή του Μεξικού στόλου. Αυτή η σκηνή γιόρτασε την ήττα του Μεξικού στόλου από το Τέξας Ναυτικού στη μάχη του Compeche το 1843. Το όπλο έγινε το πρότυπο όπλο της Ένωσης Γολγοθά κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, και μετά τον πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε από gunfighters και lawmen όσο, όπως το Texas Rangers. Αναπαραγωγής του όπλου ήταν δημοφιλής με πολλές cap-and-ball ανταγωνιστές σκόνη μαύρο δράση γυρίσματα καουμπόη. Στη φωτογραφία κάτω είναι η Cimarron / Uberti έκδοση (πλήρης, με την ανωτέρω περιγραφείσα χαρακτική). Είναι αναφέρεται ως «ανοικτή κορυφή" μοντέλο για να το διακρίνουν από τα άλλα 1860 αναπαραγωγές Model Army που έχουν μεταλλικό σκελετό πάνω στον κύλινδρο (δείτε πληροφορίες σχετικά με την Remington παρακάτω). Κάτω από την εικόνα του όπλου είναι δύο διευρυμένη φωτογραφίες του κυλίνδρου δείχνει τη χάραξη του Τέξας Ναυτικού εμπλοκή του Μεξικού στόλου και την ημερομηνία της εν λόγω εμπλοκής (16η Μαΐου 1843). Αυτή η εικόνα είναι, και πάλι, η ευγένεια του ο γιος μου-σε-δικαίου, ο Bill, ο οποίος πήρε από μια ποικιλία από ομπρέλες, περίπτερα, φωτισμό AIDS, και άλλες φωτογραφικό εξοπλισμό για να πάρει την χάραξη στον κύλινδρο.
  
Ως μέρος, μπορεί να σημειωθεί ότι όσοι δεν είναι ακόμη έτοιμη να πυροβολήσει μαύρη σκόνη του ανταγωνισμού (όπως εγώ) μπορούν να αγοράσουν μετά την αγορά κυλίνδρων μετατροπής που αντικαθιστούν την ΚΓΠ-και-μπάλα κυλίνδρου κρουστά με έναν κύλινδρο σε θέση να πυροβολήσει φυσίγγια, όπως η .45 Long Colt. Μαύρο σκοπευτές σε σκόνη έχουν σίγουρα διασκέδαση με την αρχική cap-and-ball μαύρα πιστόλια σκόνη, αλλά τα γυρίσματα ενός από τα 1860 αναπαραγωγές Στρατού με Long Colt .45 κασέτα μετατροπής κύλινδρο παρέχει μια παρόμοια απολαυστική εμπειρία στη σκοποβολή ένα από τα κλασικά όπλα της παλιάς δυτικά. Στην παρακάτω εικόνα (επίσης από τον Bill), η Cimarron / Uberti open top Model Army αρχική .44 διαμετρήματος κυλίνδρου (αριστερά) τοποθετείται δίπλα σε ένα Long .45 κύλινδρο μετατροπής Colt. Μια παρόμοια κύλινδρος μετατροπής είναι επίσης διαθέσιμο για το Colt Walker που περιγράφεται παραπάνω, χρησιμοποιώντας σφαίρες .45 Long Colt.

Για την παραγωγή νέων πιστόλι Μοντέλο του Στρατού, Remington παρουσιάζει σοβαρό ανταγωνισμό για τα πυροβόλα όπλα Colt του. Χρησιμοποιείται τόσο από Ένωση και Σύμμαχος στρατιώτες, το 1858 Νέα Στρατού Remington περίστροφο είχε αρκετές βελτιώσεις συμπεριλαμβανομένης μιας πιο εύρωστη ενιαία κατασκευή πλαισίου με το πλαίσιο χάλυβα, που περικλείει τον κύλινδρο. (Το Colt Paterson, Walker, και 1860 Στρατός μοντέλα είχαν δύο μέρη πλαίσια με την κάννη χωρίζει από το υπόλοιπο του πλαισίου για να αφαιρέσετε τον κύλινδρο.) Στη φωτογραφία κάτω είναι η Ruger Παλιά Στρατού .44 καπάκι και πιστόλι μπάλα (με την "σύγχρονη" ρυθμιζόμενα σκοπευτικά) διαμορφώθηκε μετά την κατασκευή Remington. Το Ruger Παλιά Στρατού είναι ένα από τα αγαπημένα περίστροφο κρουστά μεταξύ των μαύρων σκοπευτές δράση καουμπόη σε σκόνη για την ευκολία στον καθαρισμό ... και ένα .45 Long κύλινδρο μετατροπής Colt είναι επίσης διαθέσιμα για αυτό το πυροβόλο όπλο, καθώς και το μοντέλο Reminton.

Ένα τελευταίο κεφάλαιο όπλα της παλιάς Δύσης ήρθε με την παραγωγή των μεταλλικών φυσιγγίων και ισχιακή προβολή περίστροφο φόρτωσης που εξάλειψε την ανάγκη για τη διάθεση καλύμματα στον κύλινδρο και συσκευασίας σε σκόνη και τις μπάλες μέσα στον κύλινδρο. Η πρώτη αυτοτελής κασέτα ήταν δημοφιλής .22 rimfire σήμερα διαμετρήματος, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τη Smith & Wesson το 1854 (βλ. άρθρο Adler για κασέτα μετατροπές στη δεύτερη έκδοση του "Blue Book of Modern Μαύρο Αξίες Powder"). Smith Wesson και επιπλέον δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και παρήγαγε το πρώτο περίστροφο κασέτα το 1856 (που έχει να περιμένει τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που Colt είχε για το μηχανικό περιστρεφόμενο κύλινδρο). Smith Wesson και δεν θα μπορούσε να παράγει αρκετά από τα όπλα τους για το στρατό, όμως, ούτε να ανταγωνιστεί με το χαμηλό κόστος των όπλων του Colt.

Αν Colt πείστηκε τη στιγμή που το περίστροφο κρουστά ποτέ δεν θα αντικατασταθεί, με την επιτυχία του περιστρόφου φυσιγγίου (και τη λήξη της Smith Wesson και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), Colt έστρεψε την προσοχή του το 1871 με τη μετατροπή ανέξοδα καπάκι και μπάλα περίστροφα σε κασέτα περίστροφα για το στρατό. Αυτές οι πρώιμες μετατροπές περιελάμβανε και την πρώτη, αλλά όχι πολύ επιτυχημένη, Thuer μετατροπής, καθώς και για τις πολύ πετυχημένες μετατροπές Richards και Richards-Mason που ακολούθησε. Στη φωτογραφία που ακολουθεί είναι η Armi San Marco αναπαραγωγή της μετατροπής Richards της ανοικτής κορυφή Colt 1860 Army - σημειώστε το πίσω σκοπευτικό για το βαρέλι (όχι στο σφυρί το 1860 ανά στρατού και του Richards-Mason μετατροπής). Χαρακτική του κυλίνδρου είναι και πάλι αυτή του Τέξας Ναυτικού εμπλοκής του Μεξικού στόλου παρόμοια με εκείνη του μοντέλου Colt 1860 Στρατού φωτογραφήθηκε ανωτέρω. Η μετατροπή Richards είχε κατασκευαστεί από την Colt από το 1873 μέχρι 1878.

Σε ό, τι ήταν κατά πάσα πιθανότητα το επιστέγασμα της μακράς σταδιοδρομίας του στο σχεδιασμό του περιστρόφου, ωστόσο, η Colt εισήγαγε το 1873 το ενιαίο πλαίσιο .45 διαμέτρημα ενιαία δράση του Στρατού (ΣΣΣ) περίστροφο. Συχνά αναφέρεται ως η ειρηνοποιός ή Equalizer, αυτό το όπλο έχει επίσης επισημανθεί το "όπλο που κέρδισε τη Δύση." Το Colt 1873 design ΣΣΣ είναι πολύ δημοφιλής με τους σκοπευτές δράση καουμπόη. Αν και πολλοί προτιμούν να χρησιμοποιούν το Colt μοντέλο αναπαραγωγής SAA σε ανταγωνισμό, υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές κάνουν αντίγραφα αυτού του κλασικού σχεδιασμού. Ruger βγήκε με ΣΣΣ μοντέλο Vaquero το 1993 (εικονίζεται παρακάτω με ένα 7.5-ιντσών καιρό βαρέλι) και γρήγορα κέρδισε επάξια μια φήμη για την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία που κέρδισε τις καρδιές πολλών σκοπευτές δράση καουμπόη.Μια ιστορία για πιστόλια της παλιάς Δύσης δεν θα ήταν πλήρης χωρίς παραπέμπουν το Smith & Wesson κορυφή περίστροφο διάλειμμα, ένα όπλο του οποίου βαρέλι κλίνει προς τα κάτω και ταυτόχρονα εκτινάσσονται όλα τα άδεια κελύφη και θα μπορούσε να ξαναφορτωθεί γρήγορα. Το # 3 αμερικανικό μοντέλο σε ένα διαμέτρημα .44 ήταν στην πραγματικότητα εγκρίθηκε από τον αμερικανικό στρατό το 1870 ως το πρώτο περίστροφο φωτιά το κέντρο τους, και όπως θα ήταν αναμενόμενο προτιμήθηκε από πολλούς αξιωματικούς του Στρατού και των ανδρών στο καπάκι και μπάλα Colt Model 1860 για την ταχύτητα κατά τη φόρτωση (θυμηθείτε ότι η Colt ήταν ακόμα σε αναμονή για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας να λήξει κατά την Smith & Wesson μεταλλικό δοχείο.) 1873 της Colt ενιαία δράση .45 περίστροφο διαμετρήματος εγκρίθηκε στη συνέχεια από το στρατό όταν βγήκε ... αλλά η ιστορία συνεχίζεται όταν ένας Γολγοθάς Officer, Major George Schofield, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ορισμένες τροποποιήσεις στο # 3 American, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μιας νέας .45 διαμετρήματος Smith & Wesson.Τώρα καλείται το .45 περίστροφο Schofield, που εγκρίθηκε από το στρατό ως επιλογή αντικαταστείστε για το Colt. Ο στρατός δεν ήταν ευχαριστημένοι με τη νέα σφαίρα, όμως. Ήταν μικρότερη και λιγότερο ισχυρό από το .45 LC και μερικά από τα περίστροφα αγοράστηκαν. Ο άμαχος πληθυσμός ήταν περισσότερο ενδιαφέρονται για το γρήγορο πιστόλι φόρτωσης και υπολογίζονται τόσο lawmen και απαγορεύει ως υποστηρικτές (Frank και Jesse James, John Wesley Hardin, Pat Garret, και Virgil Earp για να αναφέρουμε μερικές.) Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της top model διάλειμμα, Ωστόσο, ήταν ο ρωσικός στρατός. Με μερικές τροποποιήσεις (νέα .44 "Ρωσική" κέλυφος διαμετρήματος, προσθέτοντας ένα δαχτυλίδι κορδόνι και ενεργοποίησης κίνητρο, κ.λπ.), η ρωσική κυβέρνηση αγόρασε μεγάλο αριθμό του περίστροφο. Στη φωτογραφία που ακολουθεί είναι η αναπαραγωγή Uberti του το # 3 Νέο Μοντέλο Ρωσίας σε ένα διαμέτρημα .45 LC με 1/2 6 "βαρέλι. Κάτω από αυτή τη φωτογραφία είναι μια άλλη δείχνει την κορυφή χαρακτηριστικό σπάσιμο του περίστροφο.


Οι αναφορές για την ιστορία:


 • Colt πυροβόλα όπλα: 1836-1959 από τον James E. Serven, Serven Βιβλία: Santa Anna, Καλιφόρνια? τρίτο εκτύπωση, 1959 (δίνει πολύ λεπτομερείς, απεικονίζεται και τεκμηριωμένων πληροφοριών της πρώιμης και όψιμης πυροβόλα όπλα μοντέλο Colt.)
 • Όλα για δράση γυρίσματα Cowboy από Ron Harris, Stoeger Publishing Co, 2001.
 • Blue Book of Modern Μαύρο Αξίες Powder επιμελήθηκε ο SP Fjestad, Μπλε Εκδόσεις Βιβλίων, 2003.
 • Οδηγός Flayderman για τα όπλα αντίκες Αμερικανός ... και τις αξίες τους από Norm Flayderman, DBI βιβλία. Σημείωση: η 6η έκδοση πνευματικά δικαιώματα το 1994, ήταν η πρώτη έκδοση για τον περιορισμό της Phillips και Wilson υλικού σε διαφορετικά μοντέλα Colt Paterson για παραλλαγές του Paterson (βλ. παρακάτω).
 • Paterson Colt Paterson Παραλλαγές από το PR Phillips και RL Wilson, Jackson Arms, 1979.
 • Ο μύθος ξεκινάει: The Texas Rangers, 1823-1845 από τον Frederick Wilkins, State House Press, 1996.
 • Μια άλλη εξαιρετική πηγή είναι η σειρά άρθρων σχετικά με τα όπλα του Texas Rangers από τον David Stroud γράφοντας στο Texas Ranger Κατανομής περιοδικό. Αυτά τα τελευταία άρθρα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Texas Ranger Hall of Fame και το μουσείο. Η ιστοσελίδα είναι επίσης μια πολύτιμη πηγή για την ιστορία άλλων Texas Ranger που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστορία. (Δείτε τη σύνδεση στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Texas Ranger Hall of Fame και το μουσείο.)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Earth's Busy Neighborhood

CHEMTRAILS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Α.Ε.Κ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄
O Βασιλεύς προσκυνεί το Ελληνικό έδαφος!!! Ενώ οι μασόνοι του πατσοκ & της νδ το πουλάν!!!

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Ζ. Χαλέμης - Επιπτώσεις στην υγεία απο μεταλλευτική δραστηριότητα Χρυσ

Κυριάκος Διακογιάννης - Το πανέρι με τις Οχιές