Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Οἱ Τοῦρκοι δὲν "τρελάθηκαν". Λένε αὐτὸ ποὺ ἔρχεται!

Οἱ Τοῦρκοι δὲν "τρελάθηκαν". Λένε αὐτὸ ποὺ ἔρχεται!


Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

"Ἡ Καβάλα βρίσκεται στὴν Istanbul ἀλλὰ καὶ οἱ δυὸ στὴν Ἑλλάδα"
Δημιουργήθηκε λοιπὸν μία περίεργη σελίδα στὸ facebook ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὴν Καβάλα μὲ τίτλο Kavala καὶ πληροφορίες στὰ ἀγγλικὰ καὶ τούρκικα. Τὰ ἑλληνικὰ δὲν ὑπάρχουν πουθενά. Μᾶς ἐπισημαίνουν ἐπίσης ὅτι ἡ Kαβάλα βρίσκεται στὴν "Istanbul". Ἀλλὰ εἶναι καὶ στὴν Ἑλλάδα. Δηλαδή, ἡ Καβάλα βρίσκεται στὴν "istanbul" καὶ στὴν Ἑλλάδα ταυτόχρονα. Ἡ σελίδα αὐτὴ ἂν δὲν ἀποσκοπεῖ σὲ προπαγάνδα, τότε πρόκειται γιὰ κάποιον ἀγεωγράφητο τοῦρκο, λάτρη τῆς ὀμορφιᾶς τῆς πόλης. Τὸ παράδοξο, ὅμως, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ γεγονὸς ὅτι πρόκειται γιὰ προπαγάνδα εἶναι ὅτι ἡ σελίδα αὐτὴ ἔχει τὸ ὄνομα τῆς ἑλληνικῆς πόλης, δημοσιεύει θέματα τουρκικῆς ἐπικαιρότητας καὶ στὶς πληροφορίες ὑπάρχει ἡ τουρκικὴ γλώσσα ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγγλική.

Καβάλα ἢ ἡ πάλαι ποτὲ Χριστώνυμος πόλης τῆς Αν. Μακεδονίας. Ἐξισλαμισμένο τὸ ὄνομα τῆς πόλης ἀλλὰ στὴν διαχρονικὴ ἱστορία τῆς Ρωμιοσύνης εἶναι καταγεγραμμένο σὰν ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ. Σὲ αὐτὸ τὸ μέρος ἡ ΕΥΡΩΠΗ καὶ ὁ πάλαι γνωστὸς κόσμος ὑποδέχθηκαν ΤΟΝ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ διὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ποὺ πλέον τὸν διέδιδε μὲ τὴν Ἑλληνικὴ γλωσσολαλιὰ, ἡ ὁποία ἔγινε καὶ τὸ ἐργαλεῖο τῆς ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ νὰ....
καρπώσει ἡ Χριστιανικὴ Πίστη στὴν Ρωμαϊκὴ Εὐρωπαικὴ Ἐπικράτεια. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέρος τῆς Μακεδονικῆς Ἀκτογραμμῆς ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν μεταφέρει τὸ μήνυμα τοῦ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ καὶ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ Θεανθρώπου Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἀρχίζει νὰ ἑδραιώνεται ἡ Ἑλληνοχριστιανικὴ σκέψη στὸν πολιτισμὸ καὶ στὴν ἀνθρώπινη διανόηση. Καὶ φυσικὰ οἱ πρόγονοί μας γιὰ νὰ τιμήσουν δεόντως αὐτὸ τὸ μέρος τὸ ὀνόμασαν ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ. 

Τί ἑδραίωσε λοιπὸν τὸ πολιτισμικὸ αὐτὸ συγκέρασμα τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς διανόησης μὲ τὴν Ρωμαίικη κατασκευαστικὴ Ἀρχιτεκτονική; Μιὰ μεγάλη Πόλη τὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ τιμήσει τὸν Ἰσαπόστολο Μέγα Κωνσταντῖνο καὶ μία μικρότερη τὴν ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ γιὰ νὰ τιμήσει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέσα στὴν Ἱστορία.
Ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομα "istanbul" σημαίνει ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ! Καὶ ἡ Χριστούπολη σημαίνει γιὰ ἐμᾶς "ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ" τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἡ Κωνσταντινούπολη σημαίνει γιὰ ἐσὰς τοὺς Τούρκους σκέτο- νέτο "ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ". Σὲ ποιό ἱστορικὸ χῶρο ἀνῆκαν ἡ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ (σημερινὴ Καβάλα) καὶ ἡ Κωνσταντινούπολη (σημερινὴ istanbul); Φυσικὰ στὴν ἴδια ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΗΩΝ ποὺ τὸ κέντρο τῆς ἦταν ἡ ΜΑΝΑ ΤΡΟΦΟΣ τοῦ Γένους μας. ἡ Ἐκκλησία τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ. Καὶ θέτουμε τὸ ἐρώτημα γιατί τόσο πολὺ φοβάστε "καλοί μας γείτονες"; Καὶ θέλετε νὰ μετατρέψετε ἐδῶ καὶ τώρα τὴν Ἁγία Σοφία σὲ τέμενος.
Μήπως σᾶς φοβίζουν οἱ δηλώσεις πού δημοσιεύονται στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα MilliGazete, ἀπὸ τὸν πολὺ γνωστὸ Τοῦρκο ἱστορικό, Haliik Inalcik;

Σύμφωνα μὲ τὸν Τοῦρκο ἱστορικό, ἡ Σεβαστούπολη εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς νέας καθόδου τῶν Ρώσων πρὸς τὸ νότο, ὑλοποιώντας ἕνα παλιὸ ἱστορικὸ ἀλλὰ καὶ στρατηγικὸ αἴτημα ποὺ ἤθελε τὴν Ρωσία νὰ προχωρεῖ νότια καὶ νὰ γίνεται κυρίαρχός της Κωνσταντινούπολης καὶ τοῦ Βοσπόρου καὶ στὴ συνέχεια τῶν στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου, ἐλέγχοντας ἔτσι τὶς διόδους πρὸς μιὰ ρώσικης κυριαρχίας Μαύρη Θάλασσα. Ο Halik Inalcik ἐπισημαίνει τὸν μεγάλο κίνδυνο ποὺ διατρέχει ἡ Τουρκία ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις στὴ Οὐκρανία καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ οὐκρανικὴ κρίση ἔχει σὰν βασικὸ στόχο τὴν ἴδια τὴν Τουρκία καὶ τὴν παρουσία τῆς Τουρκίας στὴν Μαύρη Θάλασσα καὶ κυρίως στὴν τουρκικὴ κυριαρχία τῶν Στενῶν καὶ τοῦ Βοσπόρου. Ὅπως ἀναφέρει στὶς δηλώσεις του, ὁ βασικὸς στόχος τῶν Ρώσων εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ τσαρίδα τῶν πόλεων καὶ ὁ Βόσπορος, τὸ παλιὸ ὄνειρο τῶν Ρώσων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Τσάρων. (Νίκος Χειλαδάκης olympiada στο Μαρτίου 9, 2014)
 
Μήπως εἶναι καὶ αὐτὸς φόβος ποὺ μπερδεύει τὴν γλώσσα σας καὶ λέτε στὸ facebook ὅπως μάθαμε ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ἰστολόγια¨ ὅτι ἡ καβάλα βρίσκεται στὴν "istanbul". Ἀλλὰ εἶναι καὶ στὴν Ἑλλάδα"; Ἄθελά σας ὅμως λέτε τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ!
Ὅτι ἔρχεται ἡ στιγμὴ ποὺ ἡ ἱστορία θὰ σᾶς πάρει "Kαβάλα", μᾶλλον θὰ ἀνατρέψει τὰ σχέδιά σας. Ὅτι ἡ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ ποὺ ἐξισλαμίσατε τὸ ὄνομά της θὰ πάρει πάλι τὴν Χριστώνυμον ὀνομασία της καὶ θὰ βρίσκεται μαζὶ μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη στὸν ἴδιο γεωγραφικὸ καὶ ἱστορικὸ χῶρο ἐκεῖ ποὺ ἀνῆκε ἀνέκαθεν.

Τελικά το σκεφτήκατε καλὰ νὰ κάνετε τὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ τζαμὶ τώρα ποὺ βγαίνουν μέσα καὶ ἔξω της ΣΤΑΥΡΟΙ;

Πηγή

Αναδημοσιευση απο εδω


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Earth's Busy Neighborhood

CHEMTRAILS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Α.Ε.Κ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄
O Βασιλεύς προσκυνεί το Ελληνικό έδαφος!!! Ενώ οι μασόνοι του πατσοκ & της νδ το πουλάν!!!

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Ζ. Χαλέμης - Επιπτώσεις στην υγεία απο μεταλλευτική δραστηριότητα Χρυσ

Κυριάκος Διακογιάννης - Το πανέρι με τις Οχιές