Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

HIJRAH (ΧΙΤΖΡΑ) ΚΙ ΟΧΙ ΝΤΕΜΕΚ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ...ΞΥΠΝΑΤΕΕΕΕΕ

Αυτό που συμβαίνει γύρω μας, ΔΕΝ είναι ανθρωπιστική κρίση. Λέγεται χίτζρα (هِجْرَة) και θεωρείται ιερή αποστολή από το Ισλάμ. Οι τρομοκράτες έρχονται κατευθείαν με τα κύματα των «προσφύγων».


Αυτό δεν είναι ανθρωπιστική κρίση. Είναι έτοιμη εισβολή.Βρισκόμαστε μπροστά σε μια άμεση απειλή για την επιβίωση του πολιτισμού μαςκαι πολλά χρόνια αναπόφευκτο εμφύλιο πόλεμο...

   Ξ Ε Σ Τ Ρ Α Β Ω Θ Ε Ι Τ Ε ! ! ! 

 

 

 

Γι αυτό ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΩΡΑΙΟΚΡΑΣΤΡΟ (εδώ)

ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ!

ΓΙ ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ... ΕΙΝΑΙ  ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

Υ.Γ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΩΝ, ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (στην πλειοψηφία τους), ΟΙ ... "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ", ΟΙ Μ.Κ.Ο., Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΠΑΣΟΚ, ΤΟ ΚΚΕ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΩΝ...

 

ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ, ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!

ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ, ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 

«Μια χαρά» τα... «κανόνισαν» οι σιωνιστές !!!
TRUMP HAS INTERRUPTED HIJRAH FOR THE USA,
BUT HIJRAH FLOURISHES IN EUROPE...
Η Εγίρα τού Μωάμεθ
WHAT IS A HIJRAH?
Why we understand so little about Muslims leaving their homes? Why other Arab countries (Saudi Arabia, UAE, Oman, etc.) are not "taking in" these so called "refugees"?  Because this is a Hijrah into Europe.  It is one of the kinds of Jihad (“holy war” for the expansion of Islam).
Hijrah is a large-scale mass migration that turns into invasion by design.
What is happening in Europe right now is actually a Hijrah as the Quran describes it. Hijrah is jihad by emigration. It means moving to a new land in order to bring Islam there. In Islam Hijrah is considered to be a holy and revered action.  Surah 4:100"And whoever emigrates for the cause of Allah will find on the earth many locations and abundance, and whoever leaves his home as an emigrant to Allah and His Messenger and then death overtakes him, his reward has already become incumbent upon Allah." 
Historical backround: In 622 CE, Pr. Muhammad and his followers, having been threatened, had to emigrate from Mecca to Medina (In Islam,622 CE it is such an important date that the Islamic calendar marks this as the beginning of Islam). It was then and there that Pr. Muhammad became a military leader. This is where all the commands to commit violence against unbelievers had originated.
This event in 622 CE, known as the Hijra, is commemorated in Islam for its role in the founding of the first Muslim community.
And we well know, the duty of all Muslims is to imitate their Prophet! So, if a Muslim dies in the process of immigrating for Hijra to another country, that's essentially the same as being a suicide bomber, his reward is automatic. This explains the great eagerness to undertake such a perilous journey (and at the same time, they get to meet the rich amoral and naive Europeans with their stupid laws!)... 


Before this kind of massive invasion had taken place, the Western Media (almost all are anti-Christian) have been brainwashing the citizens of Europe to be kind, not to be racists and feel guilty for the poor “refugees”. Also, to accept open borders through the instruction by the “European Union” (which was likely been developed not for the benefit of Europeans but for their own destruction through Hijrah! (All in long preparation and in good time of course…)
It is also obvious by now that in preparation for Hijra, all Western (Christian) Governments had been infiltrated by “liberal-socialist” (anti-Christian) leaders in Europe and the US, which they are actually traitors to their countries.
Thousands of trained jihadists have being infiltrating Europe through Turkey. We already know terrorists are coming through with the waves of “refugees”. Go watch the videos of those "refugees" again. How many of the "refugees" are 17-25 year old men and of military age? And they had been posing as refugees with iPhones. Coordination for war requires instant communication…
Their goal is to transform (destroy) Europe: To tear down its wealthiest nations, overtax its economies, re-draw the demographics and the culture.  
And the USA government wanted to start letting them into the Country?  Obama had already announced that over 100,000 are going to arrive in the USA in 2017. Obama was well educated in the Muslim religion (since he had studied it while living in Indonesia). And he wanted the Americans to be totally ignorant of what is really going on with the ISIL movement.

All this turmoil now makes a lot of sense.
This is no humanitarian crisis. It is prepared invasion.
We face a direct threat to the survival of our civilization
and many years of inevitable civil war…ΠηγήΜετάφραση από google,  αλλά το νόημα βγαίνει και είναι ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ! 
 Trump διέκοψε Hijrah για τις ΗΠΑ,ΑΛΛΑ Hijrah ευδοκιμεί στο ΕΥΡΩΠΗ ...Η Εγίρα τού ΜωάμεθΤΙ ΕΙΝΑΙ Hijrah;

Γιατί καταλαβαίνουμε τόσα λίγα για μουσουλμάνοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους; Γιατί άλλες αραβικές χώρες (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, κ.λπ.) δεν είναι «λαμβάνοντας» αυτά τα λεγόμενα «πρόσφυγες»; Επειδή αυτό είναι ένα Hijrah στην Ευρώπη. Είναι ένα από τα είδη της Τζιχάντ ( "ιερός πόλεμος" για την επέκταση του Ισλάμ).Hijrah είναι μια μεγάλης κλίμακας μετανάστευση μάζας που μετατρέπεται σε εισβολή από το σχεδιασμό.Τι συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι στην πραγματικότητα μια Hijrah όπως το Κοράνι περιγράφει.  Hijrah είναι τζιχάντ κατά της μετανάστευσης. 
 Αυτό σημαίνει τη μετάβαση σε μια νέα γη, προκειμένου να φέρει το Ισλάμ εκεί.  


Στο Ισλάμ Hijrah θεωρείται ιερό και σεβαστό δράση. Σούρα 4: 100: "Και όποιος μεταναστεύει για την αιτία του Αλλάχ θα βρείτε στη γη πολλές θέσεις και την αφθονία, και όποιος φεύγει από το σπίτι του ως μετανάστη στον Αλλάχ και ο Αγγελιοφόρος Του και τότε ο θάνατος τον προσπερνά, ανταμοιβή του έχει ήδη γίνει βαρύνει Αλλάχ. "


Ιστορική backround: Σε 622 CE, Pr. Μωάμεθ και οι οπαδοί του, αφού απείλησε, αναγκάστηκε να μεταναστεύσει από τη Μέκκα στη Μεδίνα (Στο Ισλάμ, 622 CE είναι μια τέτοια σημαντική ημερομηνία ώστε οι ισλαμικό ημερολόγιο σήματα αυτό ως την αρχή του Ισλάμ). Ήταν τότε και εκεί που Pr.Μωάμεθ έγινε στρατιωτικός ηγέτης. Αυτό είναι όπου όλες οι εντολές για τη διάπραξη βίας κατά των απίστων είχαν προέλθει.Αυτό το γεγονός σε 622 CE, που είναι γνωστή ως Hijra, τιμάται στο Ισλάμ για το ρόλο του στην ίδρυση της πρώτης μουσουλμανικής κοινότητας.Και γνωρίζουμε καλά, η υποχρέωση όλων των μουσουλμάνων είναι να μιμηθεί τον Προφήτη τους!  Έτσι, αν ένας μουσουλμάνος πεθαίνει στη διαδικασία της μετανάστευσης για Hijra σε άλλη χώρα, αυτό είναι ουσιαστικά το ίδιο με το να είναι ένας βομβιστής αυτοκτονίας, ανταμοιβή του είναι αυτόματη.  

Αυτό εξηγεί τη μεγάλη προθυμία να αναλάβει ένα τέτοιο επικίνδυνο ταξίδι (και την ίδια στιγμή, που παίρνουν για να καλύψει τις πλούσιες ανήθικη και αφελείς οι Ευρωπαίοι με ηλίθιο νόμους τους!) ...


Πριν από αυτό το είδος της μαζικής εισβολής είχε πραγματοποιηθεί, η Δυτική Media (σχεδόν όλα είναι αντι-χριστιανικές) έχουν πλύση εγκεφάλου στους πολίτες της Ευρώπης να είναι το είδος, δεν είναι ρατσιστές και να αισθάνονται ένοχοι για τους φτωχούς "πρόσφυγες".  


Επίσης, να αποδεχθεί το άνοιγμα των συνόρων μέσω της διδασκαλίας από την «Ευρωπαϊκή Ένωση» (η οποία πιθανόν να έχουν, δεν αναπτύσσεται προς όφελος των Ευρωπαίων αλλά και για την καταστροφή τους μέσω Hijrah! (Όλα σε μακρά προετοιμασία και εγκαίρως, φυσικά ...)


Είναι επίσης προφανές από τώρα ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Hijra, όλες οι δυτικές (Χριστιανοδημοκράτες) Οι κυβερνήσεις είχαν διεισδύσει "φιλελεύθερη-σοσιαλιστική" (αντι-χριστιανικές) ηγέτες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι πραγματικά προδότες στις χώρες τους.


Χιλιάδες εκπαιδευμένο τζιχαντιστές έχουν να διεισδύουν στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας.  


Γνωρίζουμε ήδη οι τρομοκράτες έρχονται κατευθείαν με τα κύματα των «προσφύγων».  

Πηγαίνετε να παρακολουθήσετε τα βίντεο αυτών των "προσφύγων" και πάλι. 
Πόσοι από τους «πρόσφυγες» είναι 17-25 ετών οι άνδρες και των στρατιωτικών ηλικία; Και είχαν ποζάρει ως πρόσφυγες με τα iPhones. 
 Συντονισμός για τον πόλεμο απαιτεί άμεση επικοινωνία ...

Ο στόχος τους είναι να μετατρέψουν (καταστροφή) της Ευρώπης: Να γκρεμίσουμε πλουσιότερων εθνών του, επιβαρύνει τις οικονομίες της, εκ νέου συναγάγουν τα δημογραφικά στοιχεία και τον πολιτισμό.


Και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήθελε να ξεκινήσει να αφήσει τους στη χώρα;  


Ο Ομπάμα είχε ήδη ανακοινώσει ότι πάνω από 100.000 πρόκειται να φτάσετε στις ΗΠΑ το 2017. 

Ο Ομπάμα ήταν καλά εκπαιδευμένοι στη μουσουλμανική θρησκεία (αφού είχε σπουδάσει ενώ ζουν στην Ινδονησία). 

 Και ήθελε οι Αμερικανοί να είναι εντελώς ανίδεοι για το τι πραγματικά συμβαίνει με την κίνηση ISIL.Όλη αυτή η αναταραχή κάνει τώρα πολύ νόημα. 

Αυτό δεν είναι ανθρωπιστική κρίση. Είναι έτοιμη εισβολή.Βρισκόμαστε μπροστά σε μια άμεση απειλή για την επιβίωση του πολιτισμού μαςκαι πολλά χρόνια αναπόφευκτο εμφύλιο πόλεμο ...

σχολιο woodiiis : να προσθεσω και δυο λινκς το ενα απο ισλαμικο ιστοτοπο 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ http://www.missionislam.com/knowledge/hijrah.htm

και το αλλο απο την εγκυκλοπαιδεια Μπριτανικα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΛΗΜΜΑ https://www.britannica.com/event/Hijrah-Islam


ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ...ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕ ΜΟΝΟ 300 ΕΝΣΗΜΑ!!!...ΕΛΛΗΝΑ ΣΚΛΑΒΕ ΣΚΑΣΕ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑ!!!

Δίνουμε 2 Δις ετησίος για παράνομες συντάξεις σε αλλοδαπούς και σε 77.718 άτομα αδιευκρίνιστης υπηκοότητας σύμφωνα με το ίδιο το ΙΚΑ...

Γράφει ο Ιωάννης Παπαζήσης… 

ΠΡΙΝ 5 ΕΤΗ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΤΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΕΔΩ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΗΜΙΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 700 ΕΥΡΩ ΜΕ 300 ΜΟΝΟΝ ΕΝΣΗΜΑ.ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΙΚΑ Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ 1-8-2011 Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΟΛΟ ΘΕΜΑ. ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ ΛΕΓΕΙ...
» Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης στον τομέα των προσαυξήσεων των Κατωτάτων Ορίων των συντάξεων για την ορθή εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις κοινοτικές διατάξεις (εγκύκλιος 41/2011). Με τις νέες οδηγίες άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων αυτών και δεν χορηγούνται προσαυξήσεις στα δικαιούμενα ποσά συντάξεων για ημέρες ασφάλισης που δεν πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.Αποτέλεσμα αυτού του μέτρου είναι να μην μπορούν πλέον να παίρνουν «συντάξεις 700 ευρώ με 300 ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα».Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 700 ΕΥΡΩ ΜΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ ΠΟΙΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΣΕ ΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ;;;;ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100.000 ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ. ΠΟΙΟΣ Η ΠΟΙΟΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ;;;;ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΝΑ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΄΄Οι αλλοδαποί μετανάστες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε και χωρών με τις οποίες έχουν συναφθεί διμερείς συμβάσεις), παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ, εάν έχουν νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα και συμπληρώνουν τις ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται και για τους Έλληνες (ηλικία και χρόνο ασφάλισης σε ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς).΄΄ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΕΔΩ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΗΜΙΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 10.500 ΕΝΣΗΜΑ ΔΗΛΑΔΗ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ;;;ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΧΕΙ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ;;;;ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΝΩΘΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΗΛΑΔΗ 10.500 ΕΝΣΗΜΑ;;;;ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΣΟΙ ΒΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ…

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΩΣΑΝ ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ 77.718 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΥΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ .ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ ΔΙΟΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΥΤΗ Η ΠΡΑΞΗ …


΄΄Οσον αφορά στους 77.718 συνταξιούχους άγνωστης υπηκοότητας, διευκρινίζονται τα εξής:
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει υπηκοότητα δεν σημαίνει ότι οι συντάξεις είναι παράνομες και αφορούν μόνο αλλοδαπούς, δεδομένου ότι η αναγραφή της υπηκοότητας στα στοιχεία των συνταξιούχων ήταν προαιρετική και έγινε υποχρεωτική από τον Ιούλιο 2011.΄΄

ΠΟΣΟ ΛΟΓΙΚΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ;;;;ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΑ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ;;;ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΔΙΣ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΧΡΕΟΚΩΠΟΥΣΑΜΕ …ΓΙΑ 1 ΔΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΓΙΝΕ ΝΕΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΗΜΠΟΡΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ …

2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΧΩΝΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΣΥΓΚΙΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ…ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ…http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20110901.cfm

ΚΑΠΟΙΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΠΟΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΒΡΗΚΑΜΕ ΗΔΗ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΗΔΗ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΩΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ…

Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΙΣΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ…Η ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΞΕΡΕΤΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ;;;ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΕΚΔΙΩΞΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΖΗΤΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΜΑΣ…ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΟΥΝΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΑΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΕΦΑΓΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ…ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ Η ΔΗΘΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ. ..ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ…
–ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
πηγη>greeknewsondemand.com
ειδαμε στο>
http://antipliroforisi.blogspot.gr/2017/02/2-77718.html


Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΤΣΑΛΕΝΤΖΕΡ??? ΖΟΥΝΕ???

ΝΑΣΑ: νεκρό το πλήρωμα του διαστημικού λεωφορείου Challenger…ελα όμως που μετά από 30 χρόνια ζούνε όλοι!!!


ΝΑΣΑ: νεκρό το πλήρωμα του διαστημικού λεωφορείουChallenger…ελα όμως που μετά από 30 χρόνια ζούνε όλοι!!!
Μια Ψευδή Είδηση από την χώρα του Μεγάλου Ονείρου;;; 
Είναι η πρώτη φορά που τα Αμερικανάκια παίζουν με την παγκόσμια συνείδηση και είδηση στο Ολόγραμμα που σε έχουν κάνει να πιστέψεις ότι όσα σε εκπαίδευσαν είναι και αλήθεια;;;

Αν ψάξετε στην βικιπεδια θα δείτε ότι το πλήρωμα του Challenger σκοτώθηκε πριν από 3 δεκαετίες κατά την απογείωση του.
Casualties (σύμφωνα με την Βίβλο των αμερικανών και του κοπαδιού αμνών) Francis R. Scobee, Commander Michael J. Smith, Pilot Ronald McNair, Mission Specialist Ellison Onizuka, Mission Specialist Judith Resnik, Mission Specialist Gregory Jarvis, Payload Specialist Christa McAuliffe, Payload Specialist, Teacher 
Δυστυχώς συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο σε βαθμο φαινομένου Μαντέλα… για να μην το χαρακτηρίσω βιασμό της παγκόσμιας συνείδησης… το πλήρωμα του Challenger ζει και βασιλεύει… κάθε μέρα από τότε που τους πεθανε η ίδια η εργοδότρια τους… οι νεκροί αστροναύτες εχουν βγει και σε σύνταξη… που την πληρώνει κάθε μήνα η ίδια η ΝΑΣΑ!!!
Μιλάμε για αρκετά χιλιάρικα δολαρίων για να το παίζουν νεκροί… θα μου πεις είναι η πρώτη φορά που η αμερικανική οργάνωση διαστημικής απάτης και Ψευδών Ειδήσεων διασκορπίζει τα μεγαλύτερα διαστημικά παραμύθια;;;
Πως γίνεται τώρα όλα τα κανάλια παραπλάνησης και αυταπάτης των Αμερικανών να λένε ότι οι ζωντανοί πέθαναν κατά την έκρηξη και μετά από 30 χρόνια θανάτου να τους βλέπουμε γερασμένους και πανευτυχείς συνταξιούχους;;;;!!!
Η απάτη όλων αυτών που μας έχουν προβάλει έχει γίνει μια μεγάλη αλήθεια…μια τεράστια αηδιαστική αλήθεια… αν σκεφτείς ότι παίζουν συνέχεια με την παγκόσμια συνείδηση ξαναγράφοντας όλα όσα μας έκαναν να πιστεψουμε οτι είναι η αλήθεια.
Αύριο σας έχουμε και ημερομηνίες και αριθμοσοφία γιατί η τρύπα του λαγού πάει πολύ πιο βαθιά…όπως σχεδόν σε όλα όσα σας έχουν εκπαιδεύσει.
ΚΟΡΑΞ για τα Κατοχικά Νέα

ειδαμε στο>>.
http://amfipolinews.blogspot.gr/2017/02/challenger-30.html

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΑ-ΕΝΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΖΛ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

ΟΛΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ
α)ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ (Ή ΤΟ ΔΙΩΞΙΜΟ) ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
β)ΜΕΤΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΟΥ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ (προσεξτε στο χαρτη που βρισκεται)
γ)ΤΡΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ ΜΑΖΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ


Δήλωση ΣΟΚ από τον Ερντογάν: «Υπάρχει εγγύηση ότι θα ζω μέχρι τις 16 Απριλίου;»

Δημοσιεύθηκε 11 Φεβρουαρίου 2017 17:04 στην κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ


ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ


ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ 

(του Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΡΔΑΚΑ)


Δεν άντεχα άλλο φίλε μου αυτή την κατάσταση, ένας μόνιμος κόμπος έχει σταθεί στο λαιμό μου και πνίγει την αναπνοή μου.
Δεν ζούμε πλέον στις μεγαλουπόλεις, περπατάς και βλέπεις ζωντανούς- νεκρούς, κάποιοι φρόντισαν και μας άνοιξαν τους τάφους μας. Έτσι πριν μπω... στο δικό μου τάφο... αποφάσισα ένα πρωινό να δραπετεύσω να πάω στη Αίγινα, να προσκυνήσω τον Τάφο του ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ.
Άκουγα αποσβολωμένος τον φίλο μου που μας ένωναν καλές στιγμές από τον Στρατό. Πήγα να τον παρηγορήσω με τα... ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα...αλλά μάλλον με παρηγόρησε αυτός με τα παράδοξα που έζησε και άκουσε σε αυτό το μυροβόλο νησί του Αργοσαρωνικού.
Αγουροξυπνημένος μου  λέει βρέθηκα στο σαλόνι του πλοίου του πρώτου πρωινού δρομολογίου για την Αίγινα. Κουβαλούσα τους εφιάλτες τις προηγούμενης νύκτας και ούτε την ματιά μου άφηνα να κοιτάζει τα φωτεινά αιγαιοπελαγίτικα χρώματα της θάλασσας και του ουρανού, αλλά το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα απλό γεροντάκι που μασουλούσε αμέριμνα  το παξιμαδάκι του.
...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΟ woodiis:
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ 
ΟΠΟΥ ΠΑΤΑΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΧΟΡΤΑΡΙ ΔΕ ΦΥΤΡΩΝΕΙ
ΠΗΓΕ ΣΤΗ ΣΑΜΟ, ΣΕΙΣΜΟΣ 
ΠΗΓΕ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ, ΣΕΙΣΜΟΣ
ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ, ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ
ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΠΙΛΟΤΟΙ ΜΑΣ
ΜΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΚΙ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΣΚΙΑΞΩ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΠΙΑ;

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΠΩΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ 

Αποτέλεσμα εικόνας για Αγία Ειρήνη Κωνσταντινούπολη - Aya Irini Kilisesi Istanbul

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΟ
Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΣΟΥΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΕΤΕ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΟΥΓΚΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ "ΦΩΝΑΞΩ" ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΕΔΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΣΤΩ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΓΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΩ ΠΟΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ, ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΔΑ :


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:
ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ 
ΧΕΡΜΠΑΛ ΛΑΪΦ
ΧΕΡΜΠΑΛ ΛΑΪΦ
ΧΕΡΜΠΑΛ ΛΑΪΦ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΙΣΤΟΛΙΑ
ΦΙΔΙΑ
ΘΑΝΟ ΤΖΗΜΕΡΟ
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ "ΦΩΝΑΞΩ" ...


ΟΤΑΝ ΧΕΣΑΝ ΟΙ "ΣΩΤΗΡΕΣ" ΚΑΙ ΒΓΑΛΑΝ ΤΟΝ ΚΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Αμάν πιά, με αυτούς τους ...παλιο - "α τ ζ α μ ή δ ε ς" τους ΛΟΓΙΣΤΕΣ...
ΠΟΛΛΑ ...ΛΑΘΗ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ

"Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ", ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ! 
ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ "ΣΟΒΑΡΑ ΛΑΘΗ" ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΠΟΙΟΥ "ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ"  ΚΑΝΑΛΟ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ & ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥ

ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΕΩΣ ΚΟΜΜΑΤΙΔΙΟΥ...

Επιτέλους πιά, με αυτούς τους ...ά χ ρ η σ τ ο υ ς   τους λογιστές των αρχηγών!
Αποτέλεσμα εικόνας για Κούλης αστεία

Δεν είναι κατάσταση αυτή, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ΑΜΕΣΑ! 
Να υπάρχουν οι δέουσες και αυστηρές ΤΙΜΩΡΙΕΣ και κυρώσεις, έτσι ώστε να μην εκθέτουν ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ τους ..."φουκαράδες", τους πάντοτε άσπιλους και άμεμπτους "ΚΑΤΑΛΕΥΚΟΥΣ" πολιτικούς μας ηγέτες...

Συμφωνείς κ.Κούλη "μας" ;;;

Συντακτική ομάδα "Ιωάννου Καποδίστρια"


Πηγή

ειδαμε εδω


σχολιο woodiiis: εσυ που θελεις να σε ψηφισουμε για να σωσεις την Ελλαδα μας, δεν πληρωνεις στην Ελλαδα τους φορους που σου αναλογουν ...τι δεν καταλαβαινω;...
 
σχολιο 2ο στο καπακι: το κτημα στην Αγγλια αυτο των 500 στρεμματων τι το θες; για τα γεραματα σου;

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Earth's Busy Neighborhood

CHEMTRAILS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Α.Ε.Κ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄
O Βασιλεύς προσκυνεί το Ελληνικό έδαφος!!! Ενώ οι μασόνοι του πατσοκ & της νδ το πουλάν!!!

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Ζ. Χαλέμης - Επιπτώσεις στην υγεία απο μεταλλευτική δραστηριότητα Χρυσ

Κυριάκος Διακογιάννης - Το πανέρι με τις Οχιές