Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

HIJRAH (ΧΙΤΖΡΑ) ΚΙ ΟΧΙ ΝΤΕΜΕΚ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ...ΞΥΠΝΑΤΕΕΕΕΕ

Αυτό που συμβαίνει γύρω μας, ΔΕΝ είναι ανθρωπιστική κρίση. Λέγεται χίτζρα (هِجْرَة) και θεωρείται ιερή αποστολή από το Ισλάμ. Οι τρομοκράτες έρχονται κατευθείαν με τα κύματα των «προσφύγων».


Αυτό δεν είναι ανθρωπιστική κρίση. Είναι έτοιμη εισβολή.Βρισκόμαστε μπροστά σε μια άμεση απειλή για την επιβίωση του πολιτισμού μαςκαι πολλά χρόνια αναπόφευκτο εμφύλιο πόλεμο...

   Ξ Ε Σ Τ Ρ Α Β Ω Θ Ε Ι Τ Ε ! ! ! 

 

 

 

Γι αυτό ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΩΡΑΙΟΚΡΑΣΤΡΟ (εδώ)

ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ!

ΓΙ ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ... ΕΙΝΑΙ  ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

 

Καλλιόπη Σουφλή

 

Υ.Γ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΩΝ, ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (στην πλειοψηφία τους), ΟΙ ... "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ", ΟΙ Μ.Κ.Ο., Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΠΑΣΟΚ, ΤΟ ΚΚΕ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΩΝ...

 

ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ, ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!

ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ, ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 

«Μια χαρά» τα... «κανόνισαν» οι σιωνιστές !!!
TRUMP HAS INTERRUPTED HIJRAH FOR THE USA,
BUT HIJRAH FLOURISHES IN EUROPE...
Η Εγίρα τού Μωάμεθ
WHAT IS A HIJRAH?
Why we understand so little about Muslims leaving their homes? Why other Arab countries (Saudi Arabia, UAE, Oman, etc.) are not "taking in" these so called "refugees"?  Because this is a Hijrah into Europe.  It is one of the kinds of Jihad (“holy war” for the expansion of Islam).
Hijrah is a large-scale mass migration that turns into invasion by design.
What is happening in Europe right now is actually a Hijrah as the Quran describes it. Hijrah is jihad by emigration. It means moving to a new land in order to bring Islam there. In Islam Hijrah is considered to be a holy and revered action.  Surah 4:100"And whoever emigrates for the cause of Allah will find on the earth many locations and abundance, and whoever leaves his home as an emigrant to Allah and His Messenger and then death overtakes him, his reward has already become incumbent upon Allah." 
Historical backround: In 622 CE, Pr. Muhammad and his followers, having been threatened, had to emigrate from Mecca to Medina (In Islam,622 CE it is such an important date that the Islamic calendar marks this as the beginning of Islam). It was then and there that Pr. Muhammad became a military leader. This is where all the commands to commit violence against unbelievers had originated.
This event in 622 CE, known as the Hijra, is commemorated in Islam for its role in the founding of the first Muslim community.
And we well know, the duty of all Muslims is to imitate their Prophet! So, if a Muslim dies in the process of immigrating for Hijra to another country, that's essentially the same as being a suicide bomber, his reward is automatic. This explains the great eagerness to undertake such a perilous journey (and at the same time, they get to meet the rich amoral and naive Europeans with their stupid laws!)... 


Before this kind of massive invasion had taken place, the Western Media (almost all are anti-Christian) have been brainwashing the citizens of Europe to be kind, not to be racists and feel guilty for the poor “refugees”. Also, to accept open borders through the instruction by the “European Union” (which was likely been developed not for the benefit of Europeans but for their own destruction through Hijrah! (All in long preparation and in good time of course…)
It is also obvious by now that in preparation for Hijra, all Western (Christian) Governments had been infiltrated by “liberal-socialist” (anti-Christian) leaders in Europe and the US, which they are actually traitors to their countries.
Thousands of trained jihadists have being infiltrating Europe through Turkey. We already know terrorists are coming through with the waves of “refugees”. Go watch the videos of those "refugees" again. How many of the "refugees" are 17-25 year old men and of military age? And they had been posing as refugees with iPhones. Coordination for war requires instant communication…
Their goal is to transform (destroy) Europe: To tear down its wealthiest nations, overtax its economies, re-draw the demographics and the culture.  
And the USA government wanted to start letting them into the Country?  Obama had already announced that over 100,000 are going to arrive in the USA in 2017. Obama was well educated in the Muslim religion (since he had studied it while living in Indonesia). And he wanted the Americans to be totally ignorant of what is really going on with the ISIL movement.

All this turmoil now makes a lot of sense.
This is no humanitarian crisis. It is prepared invasion.
We face a direct threat to the survival of our civilization
and many years of inevitable civil war…ΠηγήΜετάφραση από google,  αλλά το νόημα βγαίνει και είναι ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ! 
 Trump διέκοψε Hijrah για τις ΗΠΑ,ΑΛΛΑ Hijrah ευδοκιμεί στο ΕΥΡΩΠΗ ...Η Εγίρα τού ΜωάμεθΤΙ ΕΙΝΑΙ Hijrah;

Γιατί καταλαβαίνουμε τόσα λίγα για μουσουλμάνοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους; Γιατί άλλες αραβικές χώρες (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, κ.λπ.) δεν είναι «λαμβάνοντας» αυτά τα λεγόμενα «πρόσφυγες»; Επειδή αυτό είναι ένα Hijrah στην Ευρώπη. Είναι ένα από τα είδη της Τζιχάντ ( "ιερός πόλεμος" για την επέκταση του Ισλάμ).Hijrah είναι μια μεγάλης κλίμακας μετανάστευση μάζας που μετατρέπεται σε εισβολή από το σχεδιασμό.Τι συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι στην πραγματικότητα μια Hijrah όπως το Κοράνι περιγράφει.  Hijrah είναι τζιχάντ κατά της μετανάστευσης. 
 Αυτό σημαίνει τη μετάβαση σε μια νέα γη, προκειμένου να φέρει το Ισλάμ εκεί.  


Στο Ισλάμ Hijrah θεωρείται ιερό και σεβαστό δράση. Σούρα 4: 100: "Και όποιος μεταναστεύει για την αιτία του Αλλάχ θα βρείτε στη γη πολλές θέσεις και την αφθονία, και όποιος φεύγει από το σπίτι του ως μετανάστη στον Αλλάχ και ο Αγγελιοφόρος Του και τότε ο θάνατος τον προσπερνά, ανταμοιβή του έχει ήδη γίνει βαρύνει Αλλάχ. "


Ιστορική backround: Σε 622 CE, Pr. Μωάμεθ και οι οπαδοί του, αφού απείλησε, αναγκάστηκε να μεταναστεύσει από τη Μέκκα στη Μεδίνα (Στο Ισλάμ, 622 CE είναι μια τέτοια σημαντική ημερομηνία ώστε οι ισλαμικό ημερολόγιο σήματα αυτό ως την αρχή του Ισλάμ). Ήταν τότε και εκεί που Pr.Μωάμεθ έγινε στρατιωτικός ηγέτης. Αυτό είναι όπου όλες οι εντολές για τη διάπραξη βίας κατά των απίστων είχαν προέλθει.Αυτό το γεγονός σε 622 CE, που είναι γνωστή ως Hijra, τιμάται στο Ισλάμ για το ρόλο του στην ίδρυση της πρώτης μουσουλμανικής κοινότητας.Και γνωρίζουμε καλά, η υποχρέωση όλων των μουσουλμάνων είναι να μιμηθεί τον Προφήτη τους!  Έτσι, αν ένας μουσουλμάνος πεθαίνει στη διαδικασία της μετανάστευσης για Hijra σε άλλη χώρα, αυτό είναι ουσιαστικά το ίδιο με το να είναι ένας βομβιστής αυτοκτονίας, ανταμοιβή του είναι αυτόματη.  

Αυτό εξηγεί τη μεγάλη προθυμία να αναλάβει ένα τέτοιο επικίνδυνο ταξίδι (και την ίδια στιγμή, που παίρνουν για να καλύψει τις πλούσιες ανήθικη και αφελείς οι Ευρωπαίοι με ηλίθιο νόμους τους!) ...


Πριν από αυτό το είδος της μαζικής εισβολής είχε πραγματοποιηθεί, η Δυτική Media (σχεδόν όλα είναι αντι-χριστιανικές) έχουν πλύση εγκεφάλου στους πολίτες της Ευρώπης να είναι το είδος, δεν είναι ρατσιστές και να αισθάνονται ένοχοι για τους φτωχούς "πρόσφυγες".  


Επίσης, να αποδεχθεί το άνοιγμα των συνόρων μέσω της διδασκαλίας από την «Ευρωπαϊκή Ένωση» (η οποία πιθανόν να έχουν, δεν αναπτύσσεται προς όφελος των Ευρωπαίων αλλά και για την καταστροφή τους μέσω Hijrah! (Όλα σε μακρά προετοιμασία και εγκαίρως, φυσικά ...)


Είναι επίσης προφανές από τώρα ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Hijra, όλες οι δυτικές (Χριστιανοδημοκράτες) Οι κυβερνήσεις είχαν διεισδύσει "φιλελεύθερη-σοσιαλιστική" (αντι-χριστιανικές) ηγέτες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι πραγματικά προδότες στις χώρες τους.


Χιλιάδες εκπαιδευμένο τζιχαντιστές έχουν να διεισδύουν στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας.  


Γνωρίζουμε ήδη οι τρομοκράτες έρχονται κατευθείαν με τα κύματα των «προσφύγων».  

Πηγαίνετε να παρακολουθήσετε τα βίντεο αυτών των "προσφύγων" και πάλι. 
Πόσοι από τους «πρόσφυγες» είναι 17-25 ετών οι άνδρες και των στρατιωτικών ηλικία; Και είχαν ποζάρει ως πρόσφυγες με τα iPhones. 
 Συντονισμός για τον πόλεμο απαιτεί άμεση επικοινωνία ...

Ο στόχος τους είναι να μετατρέψουν (καταστροφή) της Ευρώπης: Να γκρεμίσουμε πλουσιότερων εθνών του, επιβαρύνει τις οικονομίες της, εκ νέου συναγάγουν τα δημογραφικά στοιχεία και τον πολιτισμό.


Και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήθελε να ξεκινήσει να αφήσει τους στη χώρα;  


Ο Ομπάμα είχε ήδη ανακοινώσει ότι πάνω από 100.000 πρόκειται να φτάσετε στις ΗΠΑ το 2017. 

Ο Ομπάμα ήταν καλά εκπαιδευμένοι στη μουσουλμανική θρησκεία (αφού είχε σπουδάσει ενώ ζουν στην Ινδονησία). 

 Και ήθελε οι Αμερικανοί να είναι εντελώς ανίδεοι για το τι πραγματικά συμβαίνει με την κίνηση ISIL.Όλη αυτή η αναταραχή κάνει τώρα πολύ νόημα. 

Αυτό δεν είναι ανθρωπιστική κρίση. Είναι έτοιμη εισβολή.Βρισκόμαστε μπροστά σε μια άμεση απειλή για την επιβίωση του πολιτισμού μαςκαι πολλά χρόνια αναπόφευκτο εμφύλιο πόλεμο ...

σχολιο woodiiis : να προσθεσω και δυο λινκς το ενα απο ισλαμικο ιστοτοπο 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ http://www.missionislam.com/knowledge/hijrah.htm

και το αλλο απο την εγκυκλοπαιδεια Μπριτανικα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΛΗΜΜΑ https://www.britannica.com/event/Hijrah-Islam


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Earth's Busy Neighborhood

CHEMTRAILS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Α.Ε.Κ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄
O Βασιλεύς προσκυνεί το Ελληνικό έδαφος!!! Ενώ οι μασόνοι του πατσοκ & της νδ το πουλάν!!!

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Ζ. Χαλέμης - Επιπτώσεις στην υγεία απο μεταλλευτική δραστηριότητα Χρυσ

Κυριάκος Διακογιάννης - Το πανέρι με τις Οχιές